Logo

ОБЩО ТЪРСЕНЕ

С иконата Лупа до името на категорията, се търсят всички избрани позиции от падащото меню в съответната категория.
Примери:
Ако са маркирани OНС "Доктор" и АД "Доцент", ще бъдат показани всички записи за процедура Доктор и Доцент.
„Изчисти“ в дясно на полето за търсене, нулира маркираните категории.

Чрез бутона „Търси“ долу в общото търсене, се извършва комбинирано търсене. Показват се всички записи, които съдържат в себе си поне по една позиция от всичките избрани категории.
Примери:
Ако сме маркирали OНС "Доктор" и АД "Доцент" - в категория Степен / Длъжност и „5.1 Машинно инженерство“ - в Професионално направление и същевременно
„Текущи“- във Времеви статус, ще бъдат показани всички записи за процедури OНС "Доктор" и АД "Доцент", които са в Професионално направление 5.1 Машинно инженерство и са със статус „Текущи“.

Профилно търсене

Има два варианта:
I търсене по текст:
Ако с бутона за избор, сме избрали Име на кандидата, се извършва търсене по първо, второ или фамилно име или комбинация от имена на кандидата, независимо в какъв ред са въведени в текстовото поле.
Ако е избрано Тема на дисертационния труд, осъществява се търсене по дума или израз съдържащ се в темата на дисертационния труд, които сте въвели в полето за търсене.
II Търсене от дата до дата:
Издирва всички публикувани конкурси през избрания период От: До: помежду посочени /въведени/ дати.